Bob Gramsma op zijn Kunstwerk!
Land Art Landschap

Riff, PD#18245 (2018) Bob Gramsma (Fotoverslag Danny Tax)

Zelfportret van Danny Tax boven op Riff, PD#18245 door Bob Gramsma
Zelfportret van Danny Tax boven op Riff, PD#18245 door Bob Gramsma

Informatie:


Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet van kracht waardoor de Flevopolder kon worden aangelegd. Ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet creëerde Bob Gramsma het monument Riff, PD#18245.

Op drie paalfunderingen en een complexe constructie zoals die ook wordt gebruikt in bruggen- en botenbouw, stortte Gramsma een heuvel van 15.000 kubieke meter landbouw- en Zuiderzeegrond. Hierin is een grote holte gegraven, die vervolgens is bekleed met een laag spuitbeton, en voorzien van een dak en een trap. Daarna is de aarde weggehaald tot maaiveldhoogte, en blijft een afgietsel van beton vermengd met Zuiderzeebodemresten over.

Riff, PD#18245 is een afdruk van Gramsma’s gegraven spoor in de Flevogrond, en weerspiegelt daarmee de ontginning en kunstmatigheid van de polder.

Gramsma’s nieuwgevormde landschap, dat als een gebouw op palen rust, biedt onderdak aan dieren en mossen. Bezoekers kunnen het trappetje betreden om vanaf boven hun blik te laten dwalen over het oude land bij Elburg en het nieuwe door mensen gemaakte landschap met zijn dijken, wegen en greppels.
De ontwikkeling van Riff, PD#18245Riff, PD#18245, het achtste landschapskunstwerk in Flevoland, ontstaat in meerdere etappes die elk van belang zijn voor de totstandkoming en de betekenis van het kunstwerk.

De samenstelling en stevigheid van de bodem ter plaatse beïnvloeden de constructie en het aanzien van de buitenkant. Het graafproces levert zijn handtekening af. Wind, water, temperatuur en andere weersomstandigheden spelen mee. Al die invloeden en processen komen niet opeens tot stilstand als straks het betonnen object is verschenen.

Het publiek heeft het maakproces kunnen volgen. Onder publieke belangstelling is op 28 augustus 2018 de eerste paal van het kunstwerk in de grond geslagen, dit kan je zien als de eerste akte. Op 14 november 2018, bij de bestuurlijke opening als onderdeel van de feestelijkheden rondom 100 jaar Zuiderzeewet, was de statische constructie zichtbaar. Op 12 oktober 2019 is het werk voor het publiek geopend.

Uiteindelijk fungeert ook dit als een open einde, want in de toekomst volgen nog de inrichting van het natuurgebied waarin Riff komt te staan, de eerste begroeiing door mossen en mogelijk biedt Riff dan plek voor het eerste broedende vogelpaar of ingetrokken vleermuizenkoppel.


Facts & Figures:

Kunstenaar: Bob Gramsma, met Walt+Galmarini AG.

Titel: Riff, PD #18245.

Jaar: 2018-2019.

Afmetingen: 37,5 meter lang, 13 meter breed en 7 meter hoog.

Materialen: Beton, staal, lokale grond.

Locatie: Op het perceel tussen de Spijkweg en de Bremerbergweg, gemeente Dronten.

In opdracht van: Provincie Flevoland.

Riff, PD #18245 is het achtste landschapskunstwerk van de collectie Land Art Flevoland.

Bron bovenstaande tekst: landartflevoland.nl http://www.landartflevoland.nl/kunstwerken/bob-gramsma-riff-pd-18245/

Portfolio Danny Tax Creative:

www.dannytaxcreative.com

www.flevolandscapes.nl

www.netherlandscapes.nl

www.fotografieverhalen.nl

Een Video overzicht:

Videoverslag van Riff, PD#18245 fotografie Danny Tax Creative

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *